Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közhasznúsági jelentés. 2009. év.

„A mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapítvány” közhasznúsági jelentése a 2009. évről.

Az alapítvány elnevezése: A mentésügyért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapítvány. Az alapítvány székhelye: 4600 Kisvárda, Árpád út 28. sz.

Bírósági nyilvántartási száma: l.Pka 60.234 2000/3.

Adószáma: 18806069-1-15

Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet Alapítás éve: 2000.

Az alapítvány célja: A mentés színvonalának emelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A 2009. évi gazdálkodás főbb adatai:

2009. január 01.-én a főszámla nyitó egyenlege:    1 390 1 02 Ft

2009.december 31.-én a főszámla záró egyenlege:    1 295 515 Ft

2009. január 01.-én az alszámlák nyitó egyenlege:    2 076 829 Ft

2009. december 31.-én az alszámlák záró egyenlege:    2 516 648 Ft

2009. évi bevételek:

Költségvetési szervektől:    569 520 Ft.

SzJA 1%:    994 231 Ft

Magán személyektől:    1    205    000    Ft.

Pályázaton elnyert támogatás. 241 888 Ft

2009. évi kiadások:

6000 Ft/év, honlap üzemeltetés.

Banki költségek.

Az alapítvány a támogatást mentéstechnikai eszközök vásárlására fordította.

Vállalkozói tevékenység: 2009-ben nem volt.

Az alapítvány alkalmazottat nem foglalkoztat.

A kuratórium tagjai feladataikat térítésmentesen végzik.

Tiszteletdíjat az alapítvány a könyvelésért fizet. 

 

 A MENTÉSÜGYÉRT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN ALAPÍTVÁNY 4600 KISVÁRDA .ÁRPÁD út 28 18806069-1-15

 

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló 2011.01.01-2011.12.31

 

Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

 

Toldi Ferenc elnök

 

Budapest, 2013. 01.21.

 

Az adott mérleget könyvszakértő azt nem vizsgálta.

 

A Mentésügyért Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében Alapítvány

Mérleg

Adatok eFt-ban

 

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A

Befektetett eszközök

0

0

0

1.

Immateriális javak

 

 

 

II.

Tárgyi eszközök

 

 

 

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

8.

Forgóeszközök

 

0

 

1.

Készletek

 

 

 

II.

Követelések

 

 

 

III.

Értékpapírok

 

 

 

IV.

Pénzeszközök

4172

 

5445

c.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

 

Eszközök összesen

4172

0

5445

D.

Saját tőke

 

0

 

1.

Induló tőke

110

 

110

II.

Tőkeváltozás

3563

 

4062

III.

Lekötött tartalék

 

 

 

IV.

Értékelési tartalék

 

 

 

V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

499

 

1273

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

£

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek

 

0

 

1.

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0

 

Források összesen

4172

0

5445

 

Eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

 

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1172

 

1827

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

 

 

 

a.

alapítótól

 

 

 

b.

központi költségvetéstől

962

 

781

c.

helyi önkormányzattól

 

 

20

d.

egyéb

210

 

1026

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

 

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

4.

Tagdíjból származó bevételek

 

 

 

5.

Egyéb bevételek

 

 

 

6.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

60

7.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

8.

Aktivált saját teljesítmény értéke

 

 

 

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

1.

Árbevételek

 

 

 

2.

Egyéb bevételek

 

 

 

3.

Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

4.

Rendkívüli bevételek

 

 

 

C.

Összes bevétel

1172

 

1887

D.

Közhasznú tevékenység költségei

673

 

614

1.

Anyagjellegű ráfordítások

673

 

614

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0

 

0

1.

Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

2.

Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

3.

Értékcsökkenési leírás

 

 

 

4.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

6.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

7.

Aktíváit saját teljesítmény értéke

 

 

 

F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

673

 

614

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

 

0

H.

Adófizetési kötelezettség

0

 

0

1.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 

0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

499

 

1273

Tájékoztató adató

k

A. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

1. Bérköltségek

0

 

0

a. megbízási díjak

 

 

 

b. tiszteletdíjak

 

 

 

2. Személyi jellegű egyéb költségek

 

 

 

3. Személyi jellegű költségek közterhei

 

 

 

B. Nyújtott támogatások

0

 

0

1. Továbbutalt, Illetve átadott támogatás

 

 

 

 

 

 KIMUTATAS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év

 

 

 

 

Támogatásnyújtó neve

Támogatás

Felhasználás célja

Felhasználás összege (Ft)

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás

határideje

időpontja

összege (Ft)

előző évi

tárgyévi

Coloplast hungária

2011.02.25

100 000

Működési támogatás 1. rész

0

0

0

 

SZJA 1%-os támogatás

2011.12.08

780742

Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%)

0

614000

 

 

Háda kft

2011.11.23

500 000

Működési támogatás 2. rész

0

 

0

 

AgroVavi kftl

2011.04.09

200 000

Programtámogatás

0

 

0

 

egyéb;adomány

 

246500

2008/2009. évi működési támogatás tárgyévi része aktiv elhatárolással

0

 

0

 

Összesen:

1827242

 

0

614000

1213242

 

 

 

 

B.) Alapítványunk 2012-ben költségvetési támogatásban nem részesült

    

 

C.) Cél szerinti juttatások, és vagyonfelhasználás: 2012

Az adatok forintban

 

TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE

TÁMOGATOTT CÉL

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

KEMCSE MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

43900

KISVÁRDA MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

668330

BAKTALÓRÁNTHÁZA MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

39900

ZÁHONY MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

72771

IBRÁNY MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

80899

NYÍRLUGOS MENTŐÁLLOMÁS

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

119665

NAGY SOMA ALAPÍTVÁNY (KISVÁRDA MENTŐÁLLOMÁS)

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

131703

ORSZÁGOS MENTŐALAPÍTVÁNY (BALKÁNYI MENTŐÁLLOMÁS)

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSRA

200000

ÖSSZESEN

 

1357168

 

D.) Működési költségekkel kapcsolatos kimutatás: 2012

 

Az adatok forintban

 

Anyagköltség

 

18005

Egyéb szolgáltatás költsége

 

73105

Bankköltség

 

31431

Tárgyi eszköz beszerzés

 

 

Tárgyi eszköz értékcsökkenés

 

 

ÖSSZESEN

 

122541

ÖSSZES KIADÁS

1479709

 

Tárgyév:2012

 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

 

A MENTÉSÜGYÉRT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN ALAPÍTVÁNY

 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

 (Adatok ezer forintban.)

 

Előző év

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 

 

 

A. Befektetett eszközök

 

 

 

I. Immateriális javak

 

 

 

II. Tárgyi eszközök

 

 

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

B. Forgóeszközök

5 445

 

4 412

I. Készletek

 

 

 

II. Követelések

 

 

 

III. Értékpapírok

 

 

 

IV. Pénzeszközök

5 445

 

4 412

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 445

 

4 412

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 

 

 

D. Saját tőke

5 445

 

4 412

I. Induló tőke/jegyzett tőke

110

 

110

II. Tőkeváltozás/eredmény

4 062

 

5 211

III. Lekötött tartalék

 

 

 

IV. Értékelési tartalék

1 273

 

-909

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

 

 

 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

 

 

 

E. Céltartalékok

 

 

 

F. Kötelezettségek

5 445

 

4 412

I. Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

5 445

 

4 412

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

10 890

 

8 824

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

 (Adatok ezer forintban.)

 

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Egyéb bevételek

1 827

 

508

 

 

 

1 827

 

508

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- támogatások

781

 

455

 

 

 

781

 

455

- adományok

1 046

 

53

 

 

 

1 046

 

53

4. Pénzügyi műveletek bevételei

60

 

63

 

 

 

60

 

63

5. Rendkívüli bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alapítótól kapott befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

1 887

 

571

 

 

 

1 887

 

571

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Anyagjellegű ráfordítások

614

 

123

 

 

 

614

 

123

7. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Egyéb ráfordítások

 

 

1 357

 

 

 

 

 

1 357

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

Adatok ezer forintban.)

 

Alaptevékenység

Vállalkozási tevékenység

Összesen

 

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

614

 

1 480

 

 

 

614

 

1 480

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

614

 

1 480

 

 

 

614

 

1 480

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

1 273

 

-909

 

 

 

1 273

 

-909

12. Adófizetési kötelezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Adózott eredmény (C-12)

1 273

 

-909

 

 

 

1 273

 

-909

13. Jóváhagyott osztalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

1 273

 

-909

 

 

 

1 273

 

-909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Központi költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Normatív támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

781

 

455

 

 

 

781

 

455

F. Közszolgáltatási bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék |—| Igen

 

® Nem

 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

GYÓGYÍTÓ, MEGELŐZŐ ELJÁRÁS KERETEBEN A MENTES SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE.

A MUNKAVÉGZÉS JAVÍTÁSA A MENTŐ ÁLLOMÁSOKON.

A LAKOSSÁG ELLÁTÁSÁT BIZOTNSÁGÁT JAVÍTÓ NON PROFIT MEMTŐ ÉS BETEGSZÁLLÍTÓ TEVÉKENYSÉG.

A MENTÖORVOSOK, TISZTEK, TISZTHALLGATÓK TANULMÁNYAINAK TÁMOGATÁSA. MINDEZEKET ESZKÖZ, ÉS PÉNZBELI TÁMOGATÁSI ADOMÁNYKÉNT JUTTATJUK EL.

 

 Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

 Közhasznú tevékenység megnevezése:

A MENTÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE

 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. §. (1)-(2)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

SZABOLCS-SZATMÁR- BEREG MEGYE LAKOSSÁGA

 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

579554

EGYRÉSZT AZ ORSZÁGOS MENTÓSZOLGALATTAL, MÁSRESZT A HELYBELI CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL ILL. MEGÁNSZEMÉLYEKKEL KARÖLTVE A SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYÉBEN MŰKÖDŐ MINTEGY IS MENTŐÁLLOMÁS RÉSZÉRE AZ ÉLETMENTÉSHEZ SZÜKSÉGES GÉPEK ANYAGOK VÁSÁRLÁSA ÉS ADOMÁNYOZÁSA.

 

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

BANKSZÁMLÁN VEZETETT PÉNZESZKÖZ

517

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSOKRA

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

BANKSZÁMLÁN VEZETETT PÉNZESZKÖZ

332

ESZKÖZBESZERZÉSHEZ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

 

 

 

 

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

849

 

 

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

849

 

Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 

ESZKÖZBESZERZÉS MENTŐÁLLOMÁSOKRA

614

508

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

 

 

 

 

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

 

 

 

 

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

614

508

 

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

614

508

 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

 

 

 

 

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

 

 

 

 

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

 

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

1 887

571

ebből:

 

 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

781

455

1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

 

 

E. Normatív támogatás

 

 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

 

 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

1 106

116

H. Összes ráfordítás (kiadás)

614

1 480

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

 

 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

614

1 480

K. Adózott eredmény

1 273

-909

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

16

16

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

m

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

ia

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

m

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

m

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS KEMECSE MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

43 900

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

43 900

- tárgyévben felhasznált összeg:

43 900

- tárgyévben folyósított összeg:

43 900

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

43 900

Felhalmozási

 

Összesen:

43 900

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

LAKOSSÁGI TÁMOGATÁS 3000 ÉS SZAKOLYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 40900 FT -OS TÁMOGATÁSÁBÓL A KEMECSEI MENTŐÁLLOMÁSRA EGY HP LASERJET M1122MFP ESZKÖZT SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZEFtZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA. MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS KISVÁRDA MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

668 330

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

668 330

- tárgyévben felhasznált összeg:

668 330

- tárgyévben folyósított összeg:

668 330

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

668 330

Felhalmozási

 

Összesen:

668 330

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

SZAKOLYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 9100 FT -OS TÁMOGATÁSÁBÓL. VALAMINT A 2011 ÉVI 1%-BÖL A KISVÁRDAI MENTŐÁLLOMÁSRA KÖTSZEREKET ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ESZKÖZÖKET SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS BAKTALÓRÁNTHÁZA MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

39 900

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

39 900

- tárgyévben felhasznált összeg:

39 900

- tárgyévben folyósított összeg:

39 900

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

39 900

Felhalmozási

 

Összesen:

39 900

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A BAKTALÓRÁNTHÁZAl MENTŐÁLLOMÁSRA EGY HP LASERJET M1122FFP ESZKÖZT SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS ZÁHONY MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

72 771

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

72 771

- tárgyévben felhasznált összeg:

72 771

- tárgyévben folyósított összeg:

72 771

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

72 771

Felhalmozási

 

Összesen:

72 771

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A ZÁHONYI MENTŐÁLLOMÁSRA EGY AMBU MARK IV BALLON ESZKÖZT SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS ZÁHONY MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

80 889

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

80 889

- tárgyévben felhasznált összeg:

80 889

- tárgyévben folyósított összeg:

80 889

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

80 889

Felhalmozási

 

Összesen:

80 889

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A IBÁRNYI MENTŐÁLLOMÁSRA KÖTSZEREKET SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS NYÍRLUGOS MENTŐÁLLOMÁS

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

119 665

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

119 665

- tárgyévben felhasznált összeg:

119 665

- tárgyévben folyósított összeg:

119 665

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

119 665

Felhalmozási

 

Összesen:

119 665

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A NYÍRLUGOS MENTŐÁLLOMÁSRA SZÁMÍTÓGÉPET SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÜJTÁS.

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS KISVÁRDA MENTŐÁLLOMÁSRA NAGY SOMA NEUROBLASTORMAS BETEG GYERMEKEKÉRT A L A PÍT VÁ N N YA L

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

131 703

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

131 703

- tárgyévben felhasznált összeg:

131 703

- tárgyévben folyósított összeg:

131 703

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

131 703

Felhalmozási

 

Összesen:

131 703

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A KISVÁRDAI MENTŐÁLLOMÁSRA A NAGY SOMA NEUROBLASTORMAS BETEG GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNNYAL EGY MOTORS LSU SZÍVÓ ÉS KELLÉKEIT SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 

Támogatási program elnevezése:

ESZKÖZBESZERZÉS BALKÁNY MENTŐÁLLOMÁSRA ORSZÁGOS MENTŐSZOLG ÁLATI ALAPÍTVÁNNYAL

Támogató megnevezése:

 

Támogatás forrása:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

 

Támogatási összeg:

200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

200 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

200 000

- tárgyévben folyósított összeg:

200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő Q vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

 

Dologi

200 000

Felhalmozási

 

Összesen:

200 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

ELŐZŐ ÉVI MEGTAKARÍTÁSOKBÓL (1% ÉS TÁMOGATÁS) A BAL KÁN VI MENTŐÁLLOMÁSRA ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLATI ALAPÍTVÁNNYAL EGV OXYLOG 2000 KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉKAIT SZEREZTÜNK BE.

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása

A KÖRZETÜNK MENTŐÁLLOMÁSAI RÉSZÉRE MŰKÖDÉSÜKHÖZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, ANYAGI TÁMOGATÁSA, MÁS SEGÍTŐ SZERVEKKEL VALÓ KÖZÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Discount Finasteride Where To Buy KelJara

(KelJara, 2019.09.18 04:33)

Women Taking Propecia Treatment Viagra Sans Ordonnance Achat <a href=http://viaabuy.com>viagra online</a> Viagra Non Generic Dapoxetina Australia Cialis Fegato